hình thức thanh toán

Thông tin chuyển khoản:

Tài khoản công ty

– Chủ tài khoản: Công ty TNHH phát triển Thương Hiệu Hà Nội

– Số tài khoản: 110002901568

– Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Quang Minh (VietinBank)

Tài khoản cá nhân

– Chủ tài khoản: Hoàng Thị Lan

– Số tài khoản: 19029339117021

– Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)